Glasriket satsar på husbilsturismen - Glasriket

Glasriket har genom Tillväxtverket blivit tilldelade EU-medel för att driva ett projekt som skall locka kundgruppen husbilsägare till Glasriket besöksnäring. Samtidigt skall Glasrikets besöksnäring rustas för att ta emot denna kundgrupp på bästa sätt. Kunskapsmässigt, fysiskt och digitalt.

Bakgrund till projektet

Tillväxtverket släppte 2020 utlysningen ”Rädda företag i besöksnäringen” som är EU-finansierade stödmedel och syftar till att stödja projekt som skapar förutsättningar för besöksnäringen att överleva trots ett stort ekonomiskt tapp under 2020. Bakgrunden till utlysningen är det faktum att besöksnäringen är en av de näringar som drabbats hårdast av Covid-19. AB Glasriket var en av de aktörer som sökt projektmedel i samband med utlysningen och den 15:e oktober 2020 tilldelades beslutet att Tillväxtverket beviljat Glasrikets ansökan.

Varför vill vi just satsa på husbilsturismen?

Husbilsturismen växer i hela Europa, så även i Sverige. Idag har Sverige 97 husbilar per 10 000 invånare vilket sätter Sverige på en 2:a-plats i Europa vad gäller husbilstäthet per invånare. Husbilsturismen spås även öka ytterligare i och med Covid-19 då det ses som ett tryggt sätt att resa på. Detta vill Glasriket göra en satsning på. Husbilsturisten är en högintressant kundgrupp för Glasriket.

Attraktiva för husbilsturismen

Glasriket har redan idag flera faktorer som gör området lämpligt för just husbilsturismen. Flera av aktörerna inom Glasrikets besöksnäring har öppet året runt och lämpar sig därmed bra för en kundgrupp som har en längre säsong än den klassiska högsommaren. Glasriket är även befriat från enformiga motorvägar samt stora ogenomträngliga städer. I Glasriket finns mindre vägar som slingrar sig genom det vackra landskapet där besökaren kan ta del av både natur och områdets besöksmål, och samtidigt njuta av själva resandet.

För husbilsresenären så är verkligen själva resan en del av målet och det är verkligen magiskt att köra omkring i Glasriket. Vacker natur, mysiga slingrande vägar, många sjöar och en stor bredd av spännande besöksmål. Ett perfekt område att upptäcka och njuta av. Att profilera just Glasriket som en husbilsdestination känns både klockrent och spännande.

Projektets syfte

Mia Lundholm, projektledare: Projektet skall stärka besöksnäringens kunskaper och insikter om kundgruppen husbilsägare. Kunskaper om vilka önskemål och behov husbilsägare har för att en destination, och ett besöksmål, skall bli attraktivt för husbilsresenären. Och på vilka sätt de skiljer sig från besökare som rester med personbil. Verka för att utveckla den fysiska infrastrukturen för att locka husbilsturismen, både utifrån tillgänglighetsaspekten samt miljöaspekten. Projektet skall även stimulera en förbättrad digital närvaro av Glasrikets besöksnäring för att underlätta för besökaren att ta del av Glasrikets breda utbud. Projektet skall fungera som en katalysator för besöksnäringen i Glasriket att se husbilsturisten som en intressant och växande kundgrupp med stor potential. Med eller utan en pandemi. Den växande kundgruppen skall lockas till Glasrikets näringsliv inom besöksnäringen för att skapa ett bredare kundunderlag som har en säsong som sträcker sig från april till oktober. Uppmuntra besökaren till att besöka fler besöksmål och stanna längre än vad som först var tänkt.

Idag utgör dagsbesökaren en stor andel av det totala besöksantalet och projektet skall stimulera besökaren att se Glasriket som ett besöksmål för en längre vistelse. Det projektet gör för husbilsturisten kommer även få positiva effekter på besökaren som färdas med personbil, med eller utan tält/husvagn. Projektet startar under hösten 2020 för att avslutas under våren 2023.

Har du någon fråga som inte besvaras här ovan så kontakta oss gärna.