Glasriket och husbilsturismen - Glasriket

Glasriket blev genom Tillväxtverket tilldelade EU-medel för att driva ett projekt med syfte locka kundgruppen husbilsägare till Glasriket besöksnäring. Samtidigt har Glasrikets besöksnäring och kommuner fått ökade kunskaper och insikter i husbilsresenärens behov och önskemål.

Längre ned på sidan hittar du sammanställningar från samtliga informationsträffar som arrangerats inom projektet.

Bakgrund till projektet

Tillväxtverket släppte 2020 utlysningen ”Rädda företag i besöksnäringen” som är EU-finansierade stödmedel och syftar till att stödja projekt som skapar förutsättningar för besöksnäringen att överleva trots ett stort ekonomiskt tapp under 2020. Bakgrunden till utlysningen är det faktum att besöksnäringen är en av de näringar som drabbats hårdast av Covid-19. Destination Glasriket AB var en av de aktörer som sökte projektmedel i samband med utlysningen och den 15:e oktober 2020 tilldelades beslutet att Tillväxtverket beviljat ansökan.

Varför satsa på husbilsturismen?

Husbilsturismen har under många år vuxit i hela Europa, så även i Sverige. Sverige ligger på en 2:a-plats i Europa vad gäller husbilstäthet per invånare. Husbilsturismen spås fortsätta öka även om ökningstakten förväntas plana ut något.

Ungefär 27% av Europas alla husbilar finns i Tyskland och tyskarna är redan en målgrupp för Glasriket.

Vi vill att Glasriket skall stärka sin attraktionskraft för husbilsresenären och för att lyckas med detta behövde vi lära känna målgruppen husbilsresenären bättre.

Vi ville även skapa en digital lösning som stimulerar besökaren att hitta besöksmål i Glasriket och därmed även stannar längre.

Attraktiva för husbilsturismen

Glasriket har redan från grunden flera faktorer som gör området lämpligt för just husbilsturismen. Flera av Glasrikets besöksmål har öppet året runt och lämpar sig därmed bra för en kundgrupp som har en fler säsonger än enbart den klassiska högsommaren. Det allra mest vanliga är att åka på husbilsturer mellan april till oktober men hela 20% av de svenska husbilsägarna har sitt fritidsfordon igång hela året.

Glasriket är även befriat från enformiga motorvägar samt stora ogenomträngliga städer. I Glasriket finns mindre vägar som slingrar sig genom det vackra landskapet där besökaren kan ta del av både natur och områdets besöksmål, och samtidigt njuta av själva resandet. För är det något vi lärt oss om husbilsresenären så är det att resan är en del av målet.

Den som är på tur i Glasriket, oavsett vilket fordon, hittar vacker natur, mysiga slingrande vägar, många sjöar och en stor bredd av spännande besöksmål. Ett perfekt område att upptäcka och njuta av.

Projektets syfte

Stärka besöksnäringens kunskaper och insikter om kundgruppen husbilsägare. Hur kundgruppen ser ut och vilka förändringar som finns inom gruppen. Vad de har för intressen rent generellt och om det finns några ”baskrav” som bör uppfyllas för att locka husbilsresenärer till området.

Projektet skall även verka för att utveckla den fysiska infrastrukturen för att locka husbilsturismen, både utifrån tillgänglighetsaspekten samt miljöaspekten. Projektet skall även stimulera en förbättrad digital närvaro av Glasrikets besöksnäring för att underlätta för besökaren att ta del av Glasrikets breda utbud. Projektet skall fungera som en katalysator för besöksnäringen i Glasriket att se husbilsturisten som en intressant och växande kundgrupp med stor potential. Med eller utan en pandemi. Den växande kundgruppen skall lockas till Glasrikets näringsliv inom besöksnäringen för att skapa ett bredare kundunderlag som har en säsong som sträcker sig från april till oktober. Uppmuntra besökaren till att besöka fler besöksmål och stanna längre än vad som först var tänkt.

Det projektet gör för husbilsturisten kommer även få effekter på besökaren som färdas med personbil, med eller utan tält/husvagn. Projektet har pågått under tiden hösten 2020 – våren 2023.

Fördjupningar i våra lärdomar och insikter

Under projekttiden har vi genomfört totalt sex träffar med syfte att lära oss mer om husbilsturismen. Trender, undersökningar, intervjuer av återförsäljare och mängder med kontakter med husbilsresenärer samt organisationer inom husbilsturismen. Det har vi försökt förmedla till entreprenörer inom besöksnäringen men även de som verkar inom kommunala och regionala organisationer. Samtliga träffar har sammanställts och här nedan kan du ta del av dessa sammanställningar. För den lite mer vetgirige helt enkelt.

Träff 1

Projektets första träff där Lars-Erik Hörmander från Husbilsdestination Sverige introducerar oss i de möjligheter som finns inom husbilsturismen. Här får vi tips på vad som är viktigt att tänka på. I sammanställningen finns det även länkar för den som vill lyssna på föreläsningen.

Sammanställning Träff 1 i Glasrikets Husbilsprojekt

Träff 2

Här går vi igenom det som hunnit hända i projektet under de första månaderna som det varit igång. Vi har även med oss den erfarna husbilsresenären Staffan Knutsson som ger oss lite jämförelser mellan Sverige och andra länder vad gäller husbilsturismen. Kan vi lära oss något från de länder som kommit lite längre än Sverige vad gäller husbilsturismen. Under träffen berättar vi även lite om det kommande digitala verktyget (Reseplaneraren) samt att Mathias Billmark berättar om vikten att synas på Google My Business.

Sammanställning Träff 2 i Glasrikets Husbilsprojekt

Träff 3

Mariestads kommun har fått utmärkelsen Sveriges husbilsvänligaste kommun som delas ut av Husbilsklubben, hela två gångar. Så klart är vi nyfikna på bakgrunden och resonemanget som ligger bakom detta. Så vi bjöd in Jonas Johansson, utvecklingschef på Mariestads kommun, och Åke Andersson, vice ordförande Husbilsklubben. Vi har spelat in deras presentationer och i sammanställningen finns länkar för den som vill se presentationen.

Sammanställning Träff 3 i Glasrikets Husbilsprojekt

Träff 4

Vid denna träff samlades entreprenörer som driver en ställ- eller campingplats i Glasriket. Syftet vara i första hand att aktörerna skulle träffas men vid träffen presenterades även resultat från undersökning som genomfördes i samband med Husbilsmässan på Elmia.

Träffen syftade även till att gemensamt resonera kring hur vi kan agera för att få husbilsresenären att stanna längre. Du hittar här nedan även en sammanställning över de viktigaste plattformarna för att få husbilsresenären att hitta din ställ- eller campingplats.

Sammanställning Träff 4 i Glasrikets Husbilsprojekt

Tips på så att husbilsresenären hittar din plats för övernattning

Träff 5

Vi har bjudit in proffsresenärens på FREEDOMtravel att ge oss sin syn på hur det är att resa i Glasriket med husbil. I november 2021 var de på rull en hel vecka i Glasriket. Deras upplevelser var så bra att Glasriket och Kosta fick deras utmärkelse som Bästa Husbilsdestination som delades ut i mars 2022. I sammanställningen hittar du länkar till inspelningen av deras presentation.
På träffen gick vi även igenom hur man som besöksmål kan använda Glasrikets Reseplanerare för att skapa egna turer som man vill tipsa sina besökare om.

Sammanställning Träff 5 i Glasrikets Husbilsprojekt

Träff 6

Projektets sista informationsträff där vi sammanfattar de viktigaste lärdomarna som projektet givit oss och de som deltagit i våra träffar. I sammanställningen sammanställer vi även olika tips och tankar inför framtiden vad gäller husbilsturismen.

Med oss på träffen har vi Lars-Erik Hörmander som även var med vid projektets första träff.

Sammanställning Träff 6 i Glasrikets Husbilsprojekt

Har du någon fråga som inte besvaras här ovan så kontakta oss gärna.