evenemangsanmälan - Glasriket

Vi hanterar de tips som kommer in inom sju arbetsdagar. Skicka därför in ditt evenemang i god tid.

Respektive arrangör ansvarar för att informationen om evenemanget är korrekt. Vi tar inte ansvar för felaktiga uppgifter eller inställda evenemang som inte har meddelats oss.

Det är förbehållet Destination Glasriket AB att bedöma om evenemanget ska publiceras, utifrån de riktlinjer som gäller, samt att granska och eventuellt göra vissa ändringar innan publicering sker.