Ljuders museum och Amerikarum - Glasriket


Museet är beläget vid kyrkan i Ljuder. Här finns ca 300 föremål att beskåda.
I Sockenstugan (det gula huset mittemot kyrkan) finns Amerikarummet. Här finns minnessaker och information om utvandringen till Amerika. Det finns även litteratur om och register över utvandrarna. Under åren 1852-1930 emigrerade hela 1100 Ljuderbor till det stora landet i väster. Det var en stor del av socknens befolkning.

Öppet dagligen från midsommar till 15 aug. alla dagar 13.00-17.00.