Museet Gamla Kosta - Glasriket

Museet drivs av Ekeberga hembygdsförening, som har ett gott samarbete med Kosta Glasbruk. Här presenteras historik om bygden och om näringar som finns och har funnits inom socknen.

Sommaröppet från midsommar till slutet av augusti.