Glasriket på tillväxt - Glasriket

Glasriket på tillväxt var ett processtyrt projekt som pågick från och med hösten 2018 och som avslutades dec 2020. Genom ett samarbete mellan Region Kronoberg och Region Kalmar län tillsammans med kommunerna Nybro, Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge involverades regionens näringsidkare att tillsammans arbeta mot målet att skapa tillväxt inom besöksnäringen. Processledare för projektet var Svensk Destinationsutveckling AB.

I korthet syftade projektet till att:

-Skapa en långsiktig och hållbar destinationsutveckling som leder till exportmognad.​

​-Utveckla destinationens strategi för att uppnå maximal tillväxt och effektivitet som skapar eller matchar befintlig efterfrågan.

​-Organisera destinationens arbetssätt så att synergieffekter uppnås för att så effektivt som möjligt kunna öka näringens volymer och marginaler

Här följer ett antal länkar som leder till inspelningar från slutkonferensen där man summerar projektet. Du hittar också en länk till den destinationsstrategi som formades under resans gång samt en skriftlig utvärdering av projektet.

Länk till Slutkonferensen för Glasriket på Tillväxt

Länk till Strategisk plattform för Glasriket

Länk till Skriftlig utvärdering av projektet