Synlig i Naturkartan - Glasriket

Hjälp naturturismen att hitta dig

Har du ett naturnära boende eller erbjuder naturnära upplevelser så vill vi så klart att du finns med i Naturkartan. Om du inte redan gör det så hjälper vi till att fixa det.

Öka din attraktivitet hos naturturismen

Vet du om att det finns leder för vandring och/eller cykling i din närhet men de finns inte med i Naturkartan.

Vill du själv skapa en led i ditt närområde på egen eller annans mark? Eller kanske vill du skapa en led för cykel som utgår ifrån, eller passerar, din verksamhet?

Vi har köpt in teknisk utrustning för inspelning av leder som vi lånar ut till de som vill spela in en led för att den skall kunna läggas upp på Naturkartan.

Kontakta oss på Destination Glasriket så pratar vi ihop oss och går igenom hur vi går vidare för att synliggöra eller skapa naturnära upplevelser kopplat till din verksamhet.

Varför Naturkartan?

Naturkartan är i dag den största digitala plattformen för de som söker naturnära upplevelser. Med över 2 miljoner unika användare per år är Naturkartan en friluftsguide för webb och mobil, som används av företag och myndigheter för att inspirera och vägleda folk till ett rikare friluftsliv.

Naturkartan är ett modernt alternativ till broschyrer och enkla webbsidor för att tillgodose invånarnas önskemål om att hitta ut i naturen. Här är nästan hela Sverige samlat på en och samma plats.

Glasriket i Naturkartan

Tidig vår 2021 startades arbetet med att få in Glasriket samt de 4 kommunerna med i Naturkartan. Tack vara det EU-finansierade projektet Klimatsmarta resor i besöksnäringen öppnades det upp möjligheter att få hjälp med uppstarten kring satsningen. I samband med högsäsongen 2020 lanserades naturkartan för Glasriket och har därefter fyllts på med leder och naturnära upplevelser löpande.

Naturen i Glasriket är en av de reseanledningar som området har och beslutet togs att öka tillgängligheten genom att ansluta sig till Naturkartan för att på så sätt visa upp utbudet i Sveriges största plattform för just naturnära upplevelser.

Vandring utefter en av de lederna som finns i Kosta.

Naturturismen

Naturturismen ökade kraftigt under pandemin då det var just utomhus som kändes okej att umgås. Målgrupper som vanligtvis inte visades så mycket på leder och i naturreservat fick tack vare/på grund av pandemin nya vanor. Det visades tydligt bland annat genom att Stormköket blev årets julklapp 2020 😉

Enligt analyser och undersökningar så kommer naturturismen fortfarande vara stark då många har fått nya vanor under pandemin. Många investerade i utrusning för friluftsliv under pandemin samt att vistas i naturen är både ett klimatmedvetet och ett relativt billigt sätt att umgås och/eller semestra. Detta vill vi att Glasriket skall dra nytta av då naturturismen är en viktig del för landsbygdsutvecklingen.