Granhults kyrka - Glasriket

Kyrkan är Sveriges äldsta träkyrka och byggdes på 1200-talet. Interiören präglas av den rika målningsdekoren i tak och på väggar från 1750-talet, liksom av barockinredningen och den rika förekomsten av medeltida föremål.

De flesta av kyrkans målningar i kor och långhus är målade av  den i Växjö bosatte kyrkodekoratören Johan Christian Zschotzscher år 1753. Man kan tydligt se hans signering  på korets vänstra vägg. De äldsta tydliga målningarna kan man dock se i sakristian där väggarna har fyra motiv från första Moseboken. Man har daterat dem till tidigt 1600-tal. Förlagan är Gustav II Adolfs bibel från 1618.

Granhultsborna har fått föra en hård kamp för att få bevara sin kyrka. Mycket finns skrivet om kampen mot biskop Esaias Tegnér som ville att de skulle överge sin kyrka för att istället deltaga i byggandet av den nya kyrkan i Nottebäck på 1830-talet.

Nu är det Granhults kyrkonämnd som ansvarar för vård och tillsyn av kyrkan. Ideellt arbete, intäkter av försäljning av vykort, beskrivningar samt gåvor behövs för att underhålla denna klenod.