Warsztaty teatralne - Królestwo Szkła

Åforsteatern zaprasza na warsztaty teatralne z aktorami Cathrine Westling i Rasmusem Johanssonem

Zapraszamy młodych i starych. Ale chcemy, żebyś miał co najmniej 12 lat. Nie jest wymagana wcześniejsza wiedza ani praca z amatorskim teatrem lub dramą. Cathrine będzie z nami pracować z tekstami z różnych scenariuszy, a Rasmus Johansson będzie miał ćwiczenia teatralne.

200 za oczywiście kawę, lunch i owoce