Byggårebruket – Glasriket

Firma zajmująca się recyklingiem budowlanym jest prowadzona z zaangażowaniem w ochronę środowiska, w ramach którego sortujemy i ponownie wykorzystujemy to, co wyrzucili inni. Z domów do rozbiórki wybieramy różne rzeczy, np. okna, kuchnie, toalety, drzwi. Następnie mamy punkty zwrotne do recyklingu w Växjö i Lessebo. Tutaj sprzedajemy większość rzeczy związanych z budownictwem, produktami rekreacyjnymi i rowerami. Tworzy wiele dobrych miejsc pracy.