Glasriket i turystyka kamperem - Glasriket

Firma Glasriket otrzymała fundusze UE za pośrednictwem Agencji Wzrostu na realizację projektu mającego na celu przyciągnięcie grupy klientów właścicieli kamperów do branży hotelarskiej Glasriket. Jednocześnie branża turystyczna i gminy Glasriket zyskały większą wiedzę i wgląd w potrzeby i życzenia podróżujących kamperami.

W dalszej części strony znajdziesz podsumowania wszystkich spotkań informacyjnych organizowanych w ramach projektu.

Tło projektu

W 2020 roku Norweska Agencja Rozwoju Gospodarczego ogłosiła konkurs „Ratuj firmy w branży hotelarskiej”, który jest pomocą finansowaną ze środków UE i ma na celu wsparcie projektów, które stwarzają warunki do przetrwania branży hotelarskiej pomimo dużej straty ekonomicznej w 2020 roku. Tłem wezwania jest fakt, że branża hotelarska jest jedną z branż, które najbardziej ucierpiały z powodu Covid-19. Destination Glasriket AB był jednym z podmiotów ubiegających się o środki na projekty w związku z naborem wniosków, a 15 października 2020 r. Norweska Agencja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie rozpatrzyła wniosek.

Dlaczego warto inwestować w turystykę kamperową?

Turystyka kamperowa rozwija się od wielu lat w całej Europie, w tym w Szwecji. Szwecja zajmuje 2. miejsce w Europie pod względem zagęszczenia domów mobilnych na mieszkańca. Przewiduje się, że turystyka kamperami będzie nadal rosła, nawet jeśli oczekuje się, że tempo wzrostu nieco się ustabilizuje.

Około 27% wszystkich kamperów w Europie znajduje się w Niemczech, a Niemcy są już grupą docelową dla Królestwa Szkła.

Chcemy, aby Glasriket wzmocnił swoją atrakcyjność dla podróżujących kamperami i aby to się udało, musieliśmy lepiej poznać grupę docelową podróżujących kamperami.

Zależało nam również na stworzeniu rozwiązania cyfrowego, które zachęci odwiedzającego do wyszukiwania miejsc w Królestwie Szkła, które warto odwiedzić, a tym samym zostać na dłużej.

Atrakcyjny dla turystyki kamperowej

Od samego początku Królestwo Szkła ma kilka czynników, które sprawiają, że obszar ten nadaje się do turystyki mobilnej. Kilka destynacji turystycznych Glasriket jest otwartych przez cały rok i dlatego dobrze nadaje się dla grupy klientów, która ma więcej sezonów niż tylko klasyczne lato. Najczęstszą rzeczą są wycieczki kamperem między kwietniem a październikiem, ale wszyscy właściciele szwedzkich kamperów 20% mają swój pojazd rekreacyjny działający przez cały rok.

Szklane Królestwo jest również wolne od monotonnych autostrad i dużych, nieprzeniknionych miast. W Królestwie Szkła są mniejsze drogi, które wiją się przez piękny krajobraz, gdzie odwiedzający może uczestniczyć zarówno w przyrodzie, jak iw atrakcjach okolicy, a jednocześnie cieszyć się samą podróżą. Bo jeśli czegoś się nauczyliśmy o podróżniku kamperem, to tego, że podróż jest częścią celu.

Każdy, kto wybierze się na wycieczkę po Królestwie Szkła, niezależnie od pojazdu, znajdzie piękną przyrodę, przytulne kręte drogi, liczne jeziora i szeroką gamę ekscytujących miejsc do odwiedzenia. Idealny obszar do odkrywania i cieszenia się.

Cel projektu

Wzmocnij wiedzę i spostrzeżenia branży hotelarskiej na temat grupy klientów właścicieli domów mobilnych. Jak wygląda grupa klientów i jakie zmiany zachodzą w obrębie grupy. Jakie są ogólnie ich zainteresowania i czy są jakieś „podstawowe wymagania”, które należy spełnić, aby przyciągnąć podróżnych kamperem w te okolice.

Projekt musi również pracować nad rozwojem infrastruktury fizycznej, aby przyciągnąć turystykę kamperami, zarówno pod względem dostępności, jak i aspektu środowiskowego. Projekt będzie również stymulował lepszą cyfrową obecność branży hotelarskiej Glasriket, aby ułatwić odwiedzającym korzystanie z szerokiej oferty Glasriket. Projekt powinien działać jako katalizator dla branży turystycznej w Królestwie Szkła, aby postrzegała turystę kamperem jako interesującą i rosnącą grupę klientów z dużym potencjałem. Z pandemią lub bez. Rosnąca grupa klientów musi zostać przyciągnięta do życia biznesowego Glasriket w branży hotelarskiej, aby stworzyć szerszą bazę klientów, których sezon trwa od kwietnia do października. Zachęć gościa do odwiedzenia większej liczby miejsc docelowych i pozostania dłużej niż pierwotnie planowano.

To, co projekt robi dla turysty kamperem, będzie miało również wpływ na gościa, który podróżuje samochodem, z namiotem/przyczepą kempingową lub bez. Projekt realizowany jest w okresie jesień 2020 – wiosna 2023.

Pogłębienia w naszych lekcjach i spostrzeżeniach

W okresie realizacji projektu przeprowadziliśmy łącznie sześć spotkań, których celem było poszerzenie wiedzy na temat turystyki kamperowej. Trendy, ankiety, wywiady z dealerami i wiele kontaktów z podróżującymi kamperami i organizacjami w dziedzinie turystyki kamperowej. Staraliśmy się to przekazać przedsiębiorcom z branży hotelarskiej, ale także tym, którzy działają w ramach organizacji miejskich i regionalnych. Wszystkie spotkania zostały skompilowane i możesz wziąć udział w tych zestawieniach poniżej. Po prostu dla nieco bardziej dociekliwych.

Uderz 1

Pierwsze spotkanie w ramach projektu, podczas którego Lars-Erik Hörmander z RV Destination Sweden zapoznaje nas z możliwościami turystyki kamperowej. Tutaj dostajemy wskazówki, o czym warto pomyśleć. W podsumowaniu znajdują się również linki dla tych, którzy chcą wysłuchać wykładu.

Kompilacja Hit 1 w projekcie RV Glasriket

Uderz 2

Tutaj przechodzimy przez to, co wydarzyło się w projekcie w ciągu pierwszych miesięcy jego funkcjonowania. Jest z nami również doświadczony podróżnik kamperem Staffan Knutsson, który przedstawia nam kilka porównań między Szwecją a innymi krajami pod względem turystyki kamperowej. Czy możemy się czegoś nauczyć od krajów, które pod względem turystyki kamperowej zaszły nieco dalej niż Szwecja? Podczas spotkania porozmawiamy też trochę o nadchodzącym narzędziu cyfrowym (Travel Planner) oraz o tym, jak ważna jest widoczność w Google Moja Firma. Mathias Billmark mówi.

Kompilacja Hit 2 w projekcie RV firmy Glasriket

Uderz 3

Gmina Mariestad otrzymała dwukrotnie nagrodę Mobile Home Club za najbardziej mobilną i przyjazną domom gminę w Szwecji. Oczywiście jesteśmy ciekawi tła i uzasadnienia tego. Zaprosiliśmy więc Jonasa Johanssona, kierownika ds. rozwoju w gminie Mariestad, oraz Åke Anderssona, wiceprezesa klubu Motorhome. Nagraliśmy ich prezentacje, aw kompilacji znajdują się linki dla tych, którzy chcą zobaczyć prezentację.

Kompilacja Hit 3 w projekcie RV firmy Glasriket

Uderz 4

Na tym spotkaniu zgromadzili się przedsiębiorcy, którzy prowadzą kemping lub pole namiotowe w Glasriket. Celem było przede wszystkim spotkanie aktorów, ale na spotkaniu zaprezentowano również wyniki ankiety przeprowadzonej w związku z Targami Motorhome w Elmii.

Spotkanie miało również na celu wspólne zastanowienie się, jak możemy działać, aby podróżnik kamperem został na dłużej. Poniżej znajdziesz również zestawienie najważniejszych platform, które pomogą podróżnikowi kampera znaleźć Twoją parcelę lub pole namiotowe.

Kompilacja Hit 4 w projekcie RV Glasriket

Wskazówki dla podróżujących kamperem, jak znaleźć miejsce na nocleg

Uderz 5

Zaprosiliśmy profesjonalnego podróżnika z FREEDOMtravel, aby podzielił się z nami swoją opinią na temat podróżowania kamperem po Królestwie Szkła. W listopadzie 2021 przez cały tydzień byli na fali w Królestwie Szkła. Ich doświadczenia były tak dobre, że Glasriket i Kosta otrzymali nagrodę Best Motorhome Destination, która została przyznana w marcu 2022 roku. W kompilacji znajdziecie linki do nagrania ich prezentacji.
Na spotkaniu omówiliśmy również, w jaki sposób odwiedzający mogą korzystać z Planera podróży Glasriket do tworzenia własnych wycieczek, o których chcą doradzać swoim gościom.

Kompilacja Hit 5 w projekcie RV Glasriket

Uderz 6

Ostatnie spotkanie informacyjne projektu, na którym podsumowujemy najważniejsze lekcje, jakie projekt dał nam i tym, którzy uczestniczyli w naszych spotkaniach. W zestawieniu zestawiliśmy również różne wskazówki i przemyślenia na przyszłość dotyczące turystyki kamperowej.

Na spotkaniu jest z nami Lars-Erik Hörmander, który był również obecny na pierwszym spotkaniu projektu.

Kompilacja Hit 6 w projekcie RV firmy Glasriket

Ocena projektu

Tutaj możesz zapoznać się z oceną projektu przeprowadzoną przez Christinę Torstensson, opartą zarówno na pytaniach ankietowych, jak i bardziej szczegółowych wywiadach.

Ocena projektu RV firmy Glasriket

Osiągnięcie celu projektu

Tutaj opisujemy cele projektu i sposób ich realizacji

Osiągnięcie celu

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi powyżej, skontaktuj się z nami.