Podróżowanie przyjazne dla klimatu - Glasriket

Celem tego projektu jest opracowanie przyjaznych dla klimatu podróży w branży hotelarskiej w Smalandii i Olandii, które będą dostępne dla wszystkich. Celem jest przetestowanie, ocena i rozpowszechnienie rozwiązań dla przyjaznych dla klimatu i atrakcyjnych podróży do, z iw obrębie trzech miejsc docelowych

Świat Astrid Lindgren
Królestwo Szkła
Öland, a konkretnie święto plonów Olandii

Tło

W 2020 roku region Kalmar otrzymał wsparcie od Norweskiej Agencji ds. Wzrostu w celu opracowania nowych możliwych metod podróżowania dla branży hotelarskiej. Projekt będzie testował, oceniał i rozpowszechniał różne działania na rzecz przyjaznych dla klimatu i atrakcyjnych podróży wraz ze światem Astrid Lindgren, Olandią i Królestwem Szkła. Projekt jest współfinansowany przez Duńską Agencję ds. Wzrostu kwotą 5 mln. Druga połowa jest finansowana przez partnerów projektu i fundusze rozwoju regionalnego z regionu Kalmar County i regionu Kronoberg. Czas trwania projektu: 2020-01-01 do 2022-12-31.

Latem 2020 roku po drogach Szklanego Królestwa miałby kursować tzw. autobus Hop on – Hop off. Potem przyszła pandemia... Niektórzy przedsiębiorcy zostali również poproszeni o udział w autobusie Hop on - Hop off. Po wielu nowych decyzjach i zmianach rozpoczęliśmy teraz podróż w kierunku testowania i oceny przyjaznych dla klimatu i atrakcyjnych alternatyw dla całej podróży. Przykłady tych opcji można znaleźć w dalszej części dokumentu. Susanne Stockman pracuje jako kierownik podprojektu w czterech gminach Glasriket. Gmina Nybro jest właścicielem projektu w części Glasriket całego projektu. Region Kalmar jest głównym właścicielem projektu i kupił firmę Trivector, Caroline Mattsson i Malin Månsson jako ogólnego kierownika projektu dla całości.

Dlaczego chcemy inwestować w podróże przyjazne dla klimatu?

Dzięki pracy nad projektem mamy nadzieję na wzmocnienie konkurencyjności w ważnej, rozwijającej się branży, w której klienci i społeczeństwo stawiają coraz wyższe wymagania. Obecnie możliwości osiągnięcia zrównoważonych i atrakcyjnych podróży do, z iw obrębie naszych miejsc docelowych są trudne. Poprzez projekt „Podróże przyjazne dla klimatu w branży hotelarskiej” chcemy stworzyć dobre przykłady podróży przyjaznych dla klimatu i atrakcyjnych, które przyczynią się do rozwoju branży hotelarskiej bez gwałtownego wzrostu emisji dwutlenku węgla z transportu. Chcemy również zwiększyć udział zrównoważonych podróży w branży hotelarskiej w całym regionie. Chcemy również przyczynić się do wzrostu wiedzy naszych przedsiębiorców i innych interesariuszy.

Grupa docelowa i wzmocniony profil zrównoważonego rozwoju

Główną grupą docelową są trzy wspomniane destynacje: Olandia, świat Astrid Lindgren i Królestwo Szkła. Równolegle kierownictwo projektu działa ze strategicznym wpływem na odpowiednich polityków/urzędników w gminach i regionach (w tym ruchu powiatowym), władzach, współfinansujących, małych i średnich firmach z szeroko pojętej branży hotelarskiej, innych władz, regionalnych organizacje biznesowe i branżowe oraz sieci regionalne zajmujące się turystyką i/lub klimatem. Podstawową grupą docelową są również goście, zarówno obecni, jak i potencjalni, odwiedzający wyżej wymienione destynacje. Drugorzędną grupą docelową są odwiedzający.

W dłuższej perspektywie projekt powinien był wzmocnić zewnętrzny profil zrównoważonego rozwoju, zwiększyć wiedzę i zrozumienie grupy docelowej na temat wpływu branży hotelarskiej na klimat oraz zrównoważonych alternatyw podróży. Projekt musiał również przyczynić się do zwiększenia wiedzy wśród grupy docelowej na temat środowiskowych, ekonomicznych i społecznych wymiarów koncepcji zrównoważonego rozwoju, a także do opracowania obrazu potrzeb odwiedzających, aby móc podróżować w sposób inteligentny dla klimatu. Na poziomie regionalnym można wywnioskować, że projekt skłonił operatorów branży hotelarskiej do poszukiwania w większym stopniu wsparcia finansowego na instalację punktów ładowania samochodów elektrycznych, opcje podróżowania przyjazne dla klimatu zyskały zasięg regionalny i metodologia pracy zastosowana w projekcie została zintegrowana ze zwykłymi operacjami. Przez zwykłe działania rozumie się aktorów, którzy są aktywnie częścią projektu.

Zajęcia

Zeszłego lata wystartował temat „On Tour in the Glass Kingdom”. Ogólny temat pomógł nam i nadal pomaga nam w naszym rozumowaniu, aby znaleźć przyjazne dla klimatu sposoby podróżowania w naszym regionie. Ty jako gość możesz wybrać przejażdżkę różnymi pętlami i podtrasami własnym samochodem lub rowerem. Wskazówki dotyczące tych pętli były dostępne na stronie Glasriket.se. To był test smaku (i na co mieliśmy czas w związku z pandemią). Teraz kontynuowaliśmy rozwój pozostałej części projektu, począwszy od lata 2021 i 2022 roku. Destination Glasriket chce współpracować z różnymi przedsiębiorcami, aby stworzyć różne koncepcje rozwoju w latach 2021 i 2022:

Co wdrożyliśmy, a co jest w przygotowaniu

W 2021 roku nadal korzystaliśmy z motywu „W trasie po Królestwie Szkła”.

- Wypożyczalnie samochodów i SJ - w projekcie chcemy współpracować z wypożyczalniami samochodów, które oferują samochody bez paliw kopalnych, aby wspólnie z SJ opracować nowe rodzaje produktów. Dziś różne badania wykazały, że ok. 80 % zwiedzających przyjeżdża do Królestwa Szkła samochodem, ale zainteresowanie podróżowaniem pociągiem jest coraz większe. Jest wielu potencjalnych gości, którzy mają prawo jazdy, ale nie mają samochodu i mieszkają w dużych miastach, takich jak Sztokholm, Göteborg i Malmö. Rozpoczęliśmy testowanie koncepcji z SJ i Herzem w Glasriket. Przyjeżdżasz pociągiem ze Sztokholmu, Göteborga i Malmö, a następnie odbierasz samochód w Växjö, Kalmar lub Nybro. Następnie jedziesz „na wycieczkę po Królestwie Szkła”. Możesz znaleźć swoją indywidualną podróż za pomocą narzędzia do planowania trasy (patrz www.glasriket.se) Koncepcja zostanie przetestowana jesienią 2021 r.

- Współpraca została nawiązana z firmą Europcar, która jest również wypożyczalnią samochodów. W „rurze” jest dalsze wzmacnianie tej współpracy.

-Swatanie między firmami autobusowymi i różnymi miejscami w Królestwie Szkła, co powinno prowadzić do większej liczby grupowych wycieczek autobusowych do Królestwa Szkła. Stwórz arenę spotkań fizycznie i cyfrowo. „Rake” i przygotuj się na lato 2022. Zaproś biura podróży. Przeprowadzaj wydarzenia cyfrowe i/lub fizyczne. Rozpoczęcie jesienią 2021 r.

-Dwie pętle rowerowe z możliwością wypożyczenia rowerów. Wielu przedsiębiorców testuje latem 2021 r.

- Mapa przyrodnicza: Ponieważ przyroda jest jednym z najsilniejszych argumentów Glasriket jako powodu podróży, pracowaliśmy nad tym, aby wszystkie gminy i Glasriket jako całość były widoczne na platformie Naturkartan. Naturkartan jest dziś najsilniejszym kanałem dotarcia do grupy docelowej zainteresowanej przyrodą. Oczywiście dobrze jest, jeśli Królestwo Szkła i jego gminy zostaną uwzględnione na Mapie Przyrodniczej, aby stworzyć warunki do dalszej przyjaznej dla klimatu współpracy w zakresie ścieżek pieszych i rowerowych.

-Stacje ładowania: Projekt jako całość jest zaangażowany wraz z partnerami do współpracy w tej ważnej kwestii dla branży hotelarskiej i infrastruktury.

- Przyczynianie się do tego, aby przedsiębiorcy byli w stanie zwiększyć swoje możliwości w zakresie zrównoważonych koncepcji, które mogą zwiększyć ich możliwości biznesowe zarówno w stosunku do obecnych, jak i nowych klientów. Prace rozpoczną się jesienią 2021 roku.

- Działania w zakresie rozwoju kompetencji w zrównoważonym podróżowaniu odbywają się w sposób ciągły.

-Współpraca z aktorami w ramach projektu, takimi jak przedsiębiorcy z Królestwa Szkła, Öland, Świat Astrid Lindgren, Region Småland, Region Kalmar, grupa referencyjna, grupy sterujące i projektowe są ważnymi kluczowymi graczami i przyczyniają się do tworzenia nowych działań w całym większym regionie i aby każdy pomagał i przyczyniał się do tworzenia nowych możliwości.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się z Susanne Stockman