Projekt - Królestwo Szkła

Część naszej pracy nad rozwojem branży turystycznej w regionie odbywa się w formie projektów. Destination Glasriket AB zarówno prowadzi własne projekty, jak i uczestniczy w projektach prowadzonych przez inne podmioty. Na tej stronie możesz przeczytać więcej o dwóch bieżących projektach i jednym niedawno ukończonym projekcie.