Miejsce docelowe Glasriket AB koordynuje punkty informacyjne Glasriket – Glasriket

Miejsce docelowe Glasriket AB koordynuje punkty informacyjne Glasriket

Od lata 2023 r. informacje turystyczne i punkty informacyjne Glasriket są gromadzone pod nazwą Destination Glasriket AB.

Celem jest, abyśmy wspólnie stworzyli wspólny wizerunek Glasriket jako miejsca do odwiedzenia, a w lenna do życia, pracy i życia.
Naszym celem jest zapewnienie gościom jak najlepszych wrażeń podczas pobytu tutaj. Aby gość zabrał ze sobą dobre wspomnienia, czyli po prostu musi jeszcze raz wrócić do Królestwa Szkła.
Chcemy, aby nasi turystyczni gospodarze uzyskali wspólny obraz Królestwa Szkła. Ale także, aby dostali jak najlepsze warunki do wypełniania swojej misji i dostrzegli możliwość współpracy i pozyskania współpracowników w całym Królestwie Szkła.

Wiosną firma Destination Glasriket AB przeprowadziła szereg szkoleń z menedżerami i gospodarzami turystycznymi.
Zaczynamy od wspólnej wycieczki po Królestwie Szkła.

Celem naszego wyjazdu było jak najszersze poznanie przez komunikatorów turystycznych Królestwa Szkła jako destynacji.
W ciągu dnia zrobiliśmy kilka przystanków w naszych firmach turystycznych, które opowiadały nam o swojej działalności. Pomiędzy przystankami rozmawialiśmy o pozostałych miejscach do odwiedzenia. Przeanalizowaliśmy kanały i narzędzia, z których jako gospodarz turystyczny możesz skorzystać, sprzedając Królestwo Szkła. Jednocześnie dzień ten był okazją do nawiązania ważnych kontaktów między sobą.

Wspólnie przeszliśmy szkolenie z Turystyki i Hotelarstwa VISITA.

Szkolenie ma na celu zwiększenie wiedzy na temat znaczenia branży hotelarskiej dla rozwoju miejsca i atrakcji, ale także jak ważna jest dla DOBREJ GOŚCINNOŚCI.

Teraz wszyscy jesteśmy gotowi na spotkanie z naszymi gośćmi, kiedy do nas przyjdą, powinni czuć się mile widziani.
Serdecznie witamy w Królestwie Szkła!

Tutaj znajdziesz informację turystyczną i punkt informacyjny Glasriket