Utveckling av Eriksmåla rastplats - Glasriket

Ontwikkeling van het Eriksmåla-rustgebied

Idag togs första ”skopan” för projektet Eriksmåla rastplats. En viktig hubb i Glasriket som fångar upp resande från våra fyra väderstreck, Kalmar, Växjö, Karlskrona, Vetlanda. Redan idag har vi ett bra flöde av resenärer som stannar på platsen trots att vi har en ganska låg service.

När rastplatsen blir klar så ska det bland annat finnas parkeringsplatser för alla typer av fordon. Ställplatser med möjlighet för tömning av gråvatten,  laddplats för elfordon, en lekplats för barnen, toaletter med mera.

Een VVV van Glasriket zal aanwezig zijn en hopelijk krijgen we een restaurateur die een restaurant/café wil openen.

Tillsammans så ser vi att vi gemensamt kan skapa en riktigt bra mötesplats med ett fint utbud av service för besökaren, så som mat, lokalproducerade produkter från Glasriket, utställningsmöjligheter för våra näringar samt gemensamma aktiviteter. I anslutning till rastplatsen finns redan idag en restaurang, en glashytta och en bensinstation.