Skrufs glassmuseum - Kingdom of Glass

I den røde bygningen overfor glassfabrikken finner du Skrufs glassmuseum. Bygningen fungerte tidligere som slipebutikk for bruket, men er i dag sommeråpent kafé og museum. Museet drives av lokalsamfunnsforeningen og viser frem glassgjenstander produsert gjennom glassfabrikkens historie.

Åpent sommertid: fra midtsommer til midten av august.