Carlos R. Pebaque Design - Kingdom of Glass

Fra Uruguay til Gullaskruv. Carlos R. Pebaqué har gjort en lang reise, nå er Smålandsskogene hans hjem.

I galleriet i Gullaskruv kan du finne Carlos' kunstglass, hvis hovedkjennetegn er glede og inspirasjon. I tillegg til å jobbe med teknikker som gral, har Carlos laget sin egen teknikk for å male bilder inne i glass, «CARA-teknikken». Der bruker han glassstaver i glasset under selve blåseprosessen.

Om sommeren er galleriet åpent hver dag. Om vinteren er det åpent etter avtale. Se kontaktinformasjon.