Byggårebruket - Glasriket

Byggårbrukets virksomhet drives med et miljøengasjement hvor vi sorterer og gjenbruker det andre har kassert. Vi plukker ut ulike ting fra hus som skal rives, f.eks vinduer, kjøkken, toaletter og dører. Så har vi avleveringssteder for gjenvinning i Växjö og Lessebo. Her selger vi det meste som har med bygg, fritidsprodukter og sykler å gjøre. Det skaper mange gode arbeidsplasser.