Klimasmarte reiser - Glasriket

Dette prosjektet ønsker å utvikle klimasmarte reiser innenfor serveringsbransjen i Småland og Öland som er tilgjengelige for alle. Målet er å teste, evaluere og spre løsninger for klimasmarte og attraktive reiser til, fra og innenfor tre destinasjoner:

Astrid Lindgrens verden
Kingdom of Glass
Öland, nærmere bestemt Ölands høstfestival

Bakgrunn

Kalmar fylkesregion har i 2020 fått innvilget støtte fra Vekstetaten til å utvikle nye mulige reisemåter for serveringsnæringen. Prosjektet skal teste, evaluere og spre ulike aktiviteter for klimasmarte og attraktive reiser sammen med Astrid Lindgrens verden, Öland og Glassriket. Prosjektet er delfinansiert av Vækststyrelsen med 5 millioner. Den andre halvparten er finansiert via prosjektpartnere og regionale utviklingsmidler fra Region Kalmar fylke og Region Kronoberg. Prosjektvarighet: 2020-01-01 til og med 2022-12-31.

Sommeren 2020 skulle veiene i Glassriket ha blitt betjent av en såkalt Hop on – Hop off-buss. Så kom en pandemi innimellom... Noen gründere ble også bedt om å delta i Hop on – Hop off-bussen. Etter mange nye vedtak og endringer har vi nå startet reisen mot å teste og vurdere klimasmarte og attraktive alternativer for hele turen. Eksempler på disse alternativene finner du lenger ned i dokumentet. Susanne Stockman, jobber som delprosjektleder for Glasrikets fire kommuner. Nybro kommune er prosjekteier for Glasriket-delen av det samlede prosjektet. Region Kalmar er overordnet prosjekteier og har kjøpt selskapet Trivector, Caroline Mattsson og Malin Månsson som overordnet prosjektleder for helheten.

Hvorfor vil vi satse på klimasmarte reiser?

Ved å jobbe med prosjektet er håpet å styrke konkurransekraften i en viktig vekstbransje når kunder og samfunn stiller stadig høyere krav. I dag er mulighetene for å oppnå bærekraftige og attraktive reiser til, fra og innenfor våre destinasjoner vanskelige. Gjennom prosjektet «Klimasmarte reiser i serveringsnæringen» ønsker vi å skape gode eksempler på klimasmarte og attraktive reiser som bidrar til en voksende serveringsnæring uten kraftig økning av karbondioksid fra transport. Vi ønsker også å øke andelen bærekraftig reiser innenfor serveringsbransjen i hele regionen. Vi ønsker også å bidra til å øke kunnskapen til våre gründere og andre interessenter.

Målgruppe og styrket bærekraftsprofil

Primærmålgruppen er de tre nevnte reisemålene, Öland, Astrid Lindgrens verden og Glassriket. Parallelt jobber prosjektledelsen med strategisk påvirkning overfor aktuelle politikere/embetsmenn i kommuner og regioner (inkludert fylkestrafikk), myndigheter, medfinansiører, små og mellomstore bedrifter i serveringsnæringen i vid forstand, andre myndigheter, regionale nærings- og næringsorganisasjoner og regionale nettverk innen reiseliv og/eller klima. Den primære målgruppen inkluderer også besøkende, både nåværende og potensielle, til de nevnte destinasjonene. Sekundærmålgruppen består av besøkende.

Prosjektet bør på sikt ha styrket den eksterne bærekraftsprofilen, økt kunnskapen og forståelsen til målgruppen om klimapåvirkningen til serveringsnæringen og om bærekraftige reisealternativer. Prosjektet skal også ha bidratt til økt kunnskap hos målgruppen om de miljømessige, økonomiske og sosiale dimensjonene ved bærekraftsbegrepet, samt utviklet et bilde av den besøkendes behov for å kunne reise klimasmart. På regionalt nivå bør det kunne utledes at prosjektet har påvirket serveringsnæringens aktører til i større grad å søke økonomisk støtte til montering av ladestolper for elbiler, klimasmarte reisemuligheter har fått regional utbredelse og arbeidsmetodikken som er brukt av prosjektet er integrert i ordinær drift. Med ordinær virksomhet menes de aktørene som er aktivt med i prosjektet.

Aktiviteter

I fjor sommer ble temaet «On Tour in the Glass Kingdom» lansert. Det overordnede temaet hjalp oss og fortsetter å hjelpe oss i resonnementet vårt for å finne klimasmarte måter å reise på i området vårt. Du som besøkende kunne velge å kjøre ulike sløyfer og delruter med egen bil eller sykkel. Tips om disse løkkene var tilgjengelig på Glasriket.se. Det var en smaksprøve (og hva vi hadde tid til angående pandemien). Nå har vi fortsatt å utvikle den resterende delen av prosjektet med oppstart sommeren 2021 og i løpet av 2022. Destinasjon Glasriket ønsker å samarbeide med ulike gründere for å lage ulike utviklingskonsepter i løpet av 2021 og 2022:

Hva har vi implementert og hva er i pipelinen

I løpet av 2021 har vi fortsatt å bruke temaet «On Tour in the Kingdom of Glass».

-Bilutleiefirmaer og SJ - i prosjektet ønsker vi å samarbeide med bilutleiefirmaer som tilbyr fossilfrie biler for å utvikle nye typer produkter i kombinasjon med SJ. I dag har ulike undersøkelser vist at ca 80 % av de besøkende kommer til Glassriket med bil, men at interessen for å reise med tog er økende. Det er mange potensielle besøkende som har førerkort men mangler bil og som bor i storbyer som Stockholm, Gøteborg og Malmö. Vi har begynt å teste et konsept med SJ og Herz i Glasriket. Du kommer med tog fra Stockholm, Gøteborg og Malmö og henter deretter bilen i Växjö, Kalmar eller Nybro. Så drar du «på omvisning i Glassriket». Du finner din individuelle reise ved å bruke ruteplanleggeren (se www.glasriket.se) Konseptet skal testes ut høsten 2021.

-Samarbeidet er opprettet med Europcar, som også er et bilutleiefirma. I «pipen» ligger å styrke dette samarbeidet ytterligere.

-Matchmaking mellom busselskaper og Glassriket sine ulike destinasjoner, noe som bør føre til flere gruppeturer med buss til Glassriket. Skap en møtearena fysisk og digitalt. «Rake» og forbered sommeren 2022. Inviter reisebyråer. Gjennomføre digitale og/eller fysiske arrangementer. Oppstart høsten 2021.

-To sykkelsløyfer med mulighet for leie av sykler. En rekke gründere tester sommeren 2021.

– Naturkart: Ettersom naturen er et av Glasrikets sterkeste argumenter som reisegrunn, har vi jobbet for at alle kommuner og Glasriket som helhet skal synliggjøres på Naturkartan-plattformen. Naturkartan er i dag den sterkeste kanalen for å nå den naturinteresserte målgruppen. Det er selvsagt bra om Glassriket og dets kommuner inkluderes i Naturkartet for å legge forholdene til rette for fortsatt klimasmart samarbeid innen tur- og sykkelveier.

-Ladestasjoner: Prosjektet som helhet er involvert sammen med samarbeidspartnere om denne viktige saken for serveringsnæringen og infrastrukturen.

– Bidra til at gründere kan øke sine muligheter for bærekraftige konsepter som kan øke deres forretningsmuligheter overfor både eksisterende og nye kunder. Arbeidet starter høsten 2021.

– Kompetanseutviklingsaktiviteter innen bærekraftig reiser foregår kontinuerlig.

-Samarbeid med aktører innenfor prosjektet som gründere innen Glassriket, Öland, Astrid Lindgrens verden, Region Småland, Region Kalmar, Referansegruppe, Styrings- og prosjektgrupper er viktige nøkkelaktører og bidrar til å skape nye aktiviteter i hele de større region og at alle hjelper og bidrar til nye muligheter.

Vil du vite mer - kontakt Susanne Stockman