Glasriket og bobilturisme - Glasriket

Glasriket ble tildelt EU-midler gjennom Vekstbyrået for å drive et prosjekt med mål om å tiltrekke kundegruppen av bobileiere til Glasriket serveringsnæring. Glasriket reiselivsnæring og kommuner har samtidig fått økt kunnskap og innsikt i bobilreisendes behov og ønsker.

Lenger ned på siden finner du sammendrag fra alle informasjonsmøter som er arrangert innenfor prosjektet.

Bakgrunn for prosjektet

I 2020 slapp Næringsbyrået utlysningen «Redd bedrifter i serveringsnæringen», som er EU-finansiert bistand og har som mål å støtte prosjekter som legger forholdene til rette for at serveringsnæringen kan overleve til tross for et stort økonomisk tap i 2020. Bakgrunnen for oppfordringen er at serveringsnæringen er en av næringene som er hardest rammet av Covid-19. Destinasjon Glasriket AB var en av aktørene som søkte om prosjektmidler i forbindelse med utlysningen, og 15. oktober 2020 innvilget Næringsetaten søknaden.

Hvorfor investere i bobilturisme?

Bobilturismen har i mange år vokst i hele Europa, også i Sverige. Sverige ligger på 2. plass i Europa når det gjelder bobiltetthet per innbygger. Bobilturismen er spådd å fortsette å øke, selv om økningstakten forventes å flate noe ut.

Omtrent 27% av alle bobiler i Europa er i Tyskland og tyskerne er allerede en målgruppe for Glassriket.

Vi ønsker at Glasriket skal styrke sin attraktivitet for bobilreisende og for å lykkes med dette trengte vi å bli bedre kjent med målgruppen bobilreisende.

Vi ønsket også å lage en digital løsning som stimulerer den besøkende til å finne steder å besøke i Glassriket og dermed også bli lenger.

Attraktivt for bobilturisme

Helt fra starten har Glassriket flere faktorer som gjør området egnet for bobilturisme. Flere av Glasrikets besøksmål holder åpent hele året og egner seg derfor godt for en kundegruppe som har flere sesonger enn bare den klassiske høysommeren. Det vanligste er å dra på bobilturer mellom april og oktober, men alle 20% av de svenske bobileierne har fritidskjøretøyet sitt i gang hele året.

Glassriket er også frigjort fra monotone motorveier og store ugjennomtrengelige byer. I Glassriket er det mindre veier som snirkler seg gjennom det vakre landskapet der den besøkende kan ta del i både naturen og områdets attraksjoner, og samtidig nyte selve reisen. For er det noe vi har lært om bobilreisende, så er det at reisen er en del av målet.

Den som er på tur i Glassriket, uansett kjøretøy, vil finne vakker natur, koselige svingete veier, mange innsjøer og en lang rekke spennende steder å besøke. Et perfekt område å oppdage og nyte.

Formålet med prosjektet

Styrke serveringsbransjens kunnskap og innsikt om kundegruppen bobileiere. Hvordan kundegruppen ser ut og hvilke endringer det er innad i gruppen. Hva er deres interesser generelt og om det er noen «grunnkrav» som bør oppfylles for å tiltrekke bobilreisende til området.

Prosjektet skal også jobbe med å utvikle den fysiske infrastrukturen for å tiltrekke seg bobilturisme, både fra tilgjengelighetsaspektet og miljøaspektet. Prosjektet skal også stimulere til en forbedret digital tilstedeværelse av Glasrikets serveringsnæring for å gjøre det enklere for besøkende å ta del i Glasrikets brede sortiment. Prosjektet skal fungere som en katalysator for reiselivsnæringen i Glassriket for å se bobilturisten som en interessant og voksende kundegruppe med stort potensial. Med eller uten pandemi. Den voksende kundegruppen må tiltrekkes til Glasrikets næringsliv i serveringsbransjen for å skape et bredere kundegrunnlag som har en sesong som strekker seg fra april til oktober. Oppmuntre besøkende til å besøke flere destinasjoner og bli lenger enn opprinnelig tenkt.

Det prosjektet gjør for bobilturisten vil også ha effekter for den besøkende som reiser med bil, med eller uten telt/campingvogn. Prosjektet har pågått i perioden høsten 2020 – våren 2023.

Utdyping i leksjonene og innsiktene våre

I løpet av prosjektperioden har vi gjennomført til sammen seks møter med mål om å lære mer om bobilturisme. Trender, undersøkelser, intervjuer av forhandlere og massevis av kontakter med bobilreisende og organisasjoner innen bobilturisme. Dette har vi forsøkt å formidle til gründere i serveringsbransjen, men også de som driver innenfor kommunale og regionale organisasjoner. Alle møtene er satt sammen og du kan ta del i disse samlingene nedenfor. Rett og slett for de litt mer nysgjerrige.

Treff 1

Prosjektets første møte, hvor Lars-Erik Hörmander fra RV Destination Sweden introduserer oss for mulighetene som finnes innenfor bobilturisme. Her får vi tips om hva som er viktig å tenke på. I sammendraget er det også lenker for de som ønsker å høre på foredraget.

Samlingstreff 1 i Glasrikets RV-prosjekt

Treff 2

Her går vi gjennom hva som har skjedd i prosjektet de første månedene det har pågått. Vi har også med oss den erfarne bobilreisende Staffan Knutsson som gir oss noen sammenligninger mellom Sverige og andre land når det gjelder bobilturisme. Kan vi lære noe av landene som har kommet litt lenger enn Sverige når det gjelder bobilturisme. Under møtet snakker vi også litt om det kommende digitale verktøyet (Reiseplanlegger) og at Mathias Billmark forteller om viktigheten av å være synlig på Google My Business.

Samlingstreff 2 i Glasrikets bobilprosjekt

Treff 3

Mariestads kommune har fått prisen Sveriges mest bobilvennlige kommune, som deles ut av Husbilklubben, to ganger. Vi er selvsagt nysgjerrige på bakgrunnen og begrunnelsen bak dette. Så vi inviterte Jonas Johansson, utviklingssjef i Mariestad kommune, og Åke Andersson, nestleder i Bobilklubben. Vi har tatt opp presentasjonene deres og i samlingen er det lenker for de som ønsker å se presentasjonen.

Samlingstreff 3 i Glasrikets bobilprosjekt

Treff 4

På dette møtet var gründere som driver camping eller campingplass i Glasriket samlet. Målet var først og fremst at aktørene skulle møtes, men på møtet ble det også presentert resultater fra en undersøkelse gjennomført i forbindelse med Bobilmessen på Elmia.

Møtet hadde også som mål å i fellesskap resonnere rundt hvordan vi kan handle for å få bobilreisende til å bli lenger. Nedenfor finner du også en oppsummering av de viktigste plattformene for å hjelpe bobilreisende med å finne din plass eller campingplass.

Samlingstreff 4 i Glasrikets bobilprosjekt

Tips til bobilreisende for å finne ditt overnattingssted

Treff 5

Vi har invitert den profesjonelle reisende på FREEDOMtravel til å gi oss sitt syn på hvordan det er å reise i Glassriket med bobil. I november 2021 var de på rundgang en hel uke i Glassriket. Erfaringene deres var så gode at Glasriket og Kosta fikk sin pris som Beste bobildestinasjon som ble tildelt i mars 2022. I samlingen finner du lenker til opptaket av presentasjonen deres.
På møtet gikk vi også gjennom hvordan besøkende kan bruke Glasrikets Reiseplanlegger til å lage sine egne turer som de ønsker å gi sine besøkende råd om.

Samlingstreff 5 i Glasrikets RV-prosjekt

Treff 6

Prosjektets siste informasjonsmøte hvor vi oppsummerer de viktigste lærdommene som prosjektet har gitt oss og de som deltok på møtene våre. I sammenstillingen samler vi også ulike tips og tanker for fremtiden når det gjelder bobilturisme.

Med oss på møtet har vi Lars-Erik Hörmander som også var tilstede på prosjektets første møte.

Samlingstreff 6 i Glasrikets bobilprosjekt

Evaluering av prosjektet

Her kan du lese Christina Torstenssons evaluering av prosjektet, som er basert på både spørreundersøkelser og mer dybdeintervjuer.

Evalueringen av Glasrikets bobilprosjekt

Prosjektmåloppnåelse

Her beskriver vi prosjektets mål og hvordan vi har oppfylt dem

Måloppnåelse

Hvis du har spørsmål som ikke er besvart her ovenfor, vennligst kontakt oss.