arrangementsmelding - Glasriket

Vi håndterer tipsene som kommer inn i løpet av sju virkedager. Send derfor inn ditt arrangement i god tid.

Den respektive arrangøren er ansvarlig for at informasjonen om arrangementet er korrekt. Vi er ikke ansvarlige for uriktige opplysninger eller avlyste arrangementer som ikke har blitt kommunisert til oss.

Det er forbeholdt Destination Glasriket AB å vurdere om arrangementet skal publiseres, ut fra de retningslinjer som gjelder, og å gjennomgå og eventuelt gjøre visse endringer før publisering.