Valborgsmässofirande Nybro kommun - Glasriket

Abbetorp-Rugstorp
19.30 Elden tänds vid skolan. Medtag egen kaffekorg.

Alsjöholm
19.00 Majbål vid Postabacken med vårtal, lotterier och servering.

Alsterbro
19.30 Firande med servering, tipsrunda, lotteri och chokladhjul. 20.15 Brasan tänds.

Bäckebo
19.30 Vårgudstjänst. Därefter majbrasa och musikcafé med sång av Gloriakören.

Flerohopp
18.30 Fackeltåg från Degelkrossen. Avmarsch till Fäbron. Korvförsäljning och lotterier.

Målerås
20.00 Avmarsch från Folkets Hus med facklor till majbålet vid Södra parken med Målerås musikkår.

Nybro
17.45 Våren hälsas i Badhusparken av Kulturskolan och Nybro manskör samt vårtal.
18.00 Försäljning och lotterier vid gamla badplatsen Linneasjön. Musikelever från Högalid folkhögskola framträder.
19.00 Nybro musikkår.
20.45 Majbålet tänds.

Orrefors
20.00 Valborgsmässofirande vid dammen. Vårtal av Tobias Fagergård. Musik och sång av Nybro Manskör och Nybro musikkår. Lotterier och korvförsäljning. Firandet avslutas med fyrverkeri över dammen.