Smålandsdagen 2022 - Glassriket

Smålandsdagen 2022

De tre regionale reiselivsorganisasjonene i Småland inviterte i fellesskap alle som jobber med serveringsnæringen i Småland til en dag for å bygge nettverk og bli inspirert.

I tillegg til mange fruktbare møter og samtaler med kolleger, fikk vi mye nyttig mat.

Johan Graffman fortalte oss om reisen vår da vi utviklet vårt felles merke Småland. Et sterkt merke som er godt brukt.

Johanna Danielsson fra Kairos Future snakket om situasjonen i verden som avgjør våre valg når det gjelder forbruk og reise. Hun fremhevet også utfordringene som påvirker bransjen fremover. Hun snakket om vår yngste generasjon, Z. Hva tiltrekker dem når det kommer til valg av arbeidsgiver. Hvilke verdier ser de på som viktige.

Sofie Gunnarsson fra Placebrander fortalte om lokasjonens attraktivitet. Hun presenterte en rekke eksempler hvor de har klart å nå ut og «leve» merkevaren sin.

Destinasjon Glasriket deltok på workshopen Bærekraftig reise i serveringsbransjen, gjennom vår kollega Mia Lundholm. Hun fortalte om arbeidet vårt med sykkelturisme.

Etter en dag som denne kan man se at de fysiske møtene er så viktige. Mange nye tanker og ideer tar form. Fint!

Takk Älmhult og Pontus og gjengen for fantastisk gjestfrihet.