Styrket vertskap mot internasjonal reisevei SVIR - Glasriket

Styrket vertskap mot internasjonal reisevei SVIR

Destination Glasriket AB er med i styringsgruppen for prosjektet Styrket gjestfrihet mot internasjonale reiseruter (SVIR)
Jeg, Weronica Stålered, representerer DGAB i gruppen, og første møte fant sted onsdag 15. juni.

Ved å øke kunnskapen og forståelsen for hverandre (den lokale gjestfrihetsbransjen og den internasjonale reisebransjen), ønsker vi å legge forholdene til rette for mer vellykkede og effektive samarbeid.

Målgruppen i prosjektet er den tyske reisearrangørsektoren og gjestfrihetsnæringsbedriftene i Kronoberg.

Det skal gjennomføres tre aktiviteter i prosjektet:

  1. En vertsutviklingsplattform. Et digitalt kurs rettet mot gjestfrihetsvirksomhet som ønsker å lære mer om reiseguiden og hvordan turoperatørarbeidet fungerer. Klar vinter 2022.
  2. En partnerutviklingsplattform. Et digitalt kurs tilbys turoperatør som er interessert i Kronoberg for å øke bevisstheten rundt reisemålet. Klar sommeren 2023.
  3. En destinasjonsfilm for målgruppen turoperatører, som mer effektiv markedsføring. Destinasjonsfilmen vil også bli brukt av gjestfrihetsbedrifter. Klar vinter 2022.

Prosjekteier og leder av prosjektet er Destination Småland. Prosjektet er finansiert av European Regional Development Fund og Region Kronoberg.

Les mer om prosjektet her