Energikontor sørøst i samarbeid med Glasbruk - Glasriket

Energikontor sørøst i samarbeid med Glasbruk

Glasriket vakte oppmerksomhet i fjor høst da energikrisen begynte å ramme glassindustrien hardt. Deler av Glasnäringen vil derfor starte samarbeid sammen med Energikontor Sydost. Berørte bedrifter vil få informasjon, tips og ideer om tiltak for å effektivisere energibruken. Vi i Destination Glasriket er glade for at dette samarbeidet har blitt mulig.