matchmaking - Glasriket

Matchmaking bussresearrangörer i Glasriket – en del av projektet Klimatsmart resande i Besöksnäringen.

I projektet Klimatsmart resande i Besöksnäringen har vi ett delprojekt som heter Matchmaking bussresearrangörer.

Syftet med projektet är att vi tillsammans ska paketera attraktiva koncept som attraherar bussresearrangören och dennes målgrupper.

Som deltagande i fokusgruppen för företagare så tänker vi följande upplägg:

Kompetensutveckla oss i vad bussresearrangörerna efterfrågar
Ta del av andras erfarenheter i ämnet
Ta fram en checklista för lyckat samarbete mellan besöksmål och bussresearrangörer
Skapa gemensamma erbjudanden som passar målgruppen
Skapa ett digitalt smörgåsbord från Glasriket för bussresearrangören
Ta fram gemensamt markandsföringsmaterial, tryckt och rörligt
Tillsammans genomföra en mässa i Jönköping augusti 2022.

Delträff 1 Kosta

Här hittar du material och inspelning från träffen i Kosta. Tyvärr blev inspelningen inte jättebra denna gång.

-Powerpoint av Oscar Sundås: Inblick i Bussbranschen: Hämta här

-Checklista för ett lyckat samarbete mellan besöksmål och bussresearrangör. Se checklistan här

-Exempel på produktblad Thorslunda kagge. Läs här

-Videoinspelning presentation av Oscar Sundås samt Tomas Bark: Titta här

Buss & Resemarknad i Jönköping

Bilden visar Glasrikets personal i montern under bussmässan i Jönköping.

Den 18 augusti besöktes mässan Buss & Resemarknad på Husqvarna Arena i Jönköping. Syftet var att knyta kontakter med gruppresearrangörer. Sju utav Glasrikets företag som medverkat i projektet närvarade i en gemensam monter sammanhållen av Destination Glasriket AB. Inför mässan hade presentationsmaterial tagits fram. Du kan ta del av materialet via länkarna.

Broschyr gruppresor

Destinationsfilm Glasriket för grupper