Kyrkeby bränneri - Glasriket

Gör ett besök Sveriges äldsta bränneri. Kyrkeby gårdsbränneri är ett Museibränneri i gårdsmiljö. Här har det varit brännvinsbränning från 1770-talet till 1971 och all processutrustning är bevarad.

Kronofogde Gösta Persson anlade i mitten av 1700-talet ett bränn­vins­bränn­eri i Kyrkeby och 1855 tog godsägaren Theodor Malmström över och byggde en mycket större anläggning. Sedan dess har olika ägare har drivit bränneriet genom åren. Vid nedläggningen 1971 hade det varit i drift i drygt 220 år. Ägarna låste dörrarna och bränneriet bevarades i det skick det var vid nedläggningen.

År 1988 skänkte de sista ägarna anläggningen till Vissefjärda Hembygdsförening. Bränneriet byggnadsminnesförklarades år 2000. Efter en nystart har bränneriet rustats upp och tillverkningen har återupptagits så nu kan det åter serveras brännvin från Kyrkeby gårdsbränneri.

Under juli månad har bränneriet öppen guidning klockan 14.00 på onsdagar och söndagar. Övriga tider erbjuds guidning för bokade grupper.