Hauges Hantverksglas - Glasriket

En liten glashytta som tror på att en småskalig produktion är viktig i framtidens kretsloppssamhälle. Miljövänlig omformning av engångsglas.

Välkommen till glashyttan för att titta på tillverkningen och utställningen. Galleri med utställning av olika konstärer.

Besöksmålet är öppet efter överenskommelse, ring före ditt besök.