Glasriket Glöder 18-20 oktober 2024 - Glasriket

Glasriket Glöder 18-20 oktober 2024

Nu startar vi arbetet för 2024 års Glasriket Glöder

Kuuma askartelu, hehku ja show…

Diskussionsmöte med 2023 års hubbar har inletts inför starten av  2024 års  evenemang.

Vår tanke är att ”Vi vill förstärka det befintliga evenemanget med unika upplevelser mot befintliga och nya besöksflöden. Vi vill utveckla mötesplatser som idag redan har stor betydelse för besöksnäringen mot en ny och större kostym.” Destination Glasriket roll är att vara katalysator i arbetet. Vi startade arbetet under 2023 och fortsätter under 2024.

Det första som händer nu är att sätta program med innehåll samt att genomföra ett antal besök ute hos entreprenörer. När saker och ting har fallit på plats kommer ni att kunna följa arbetet här.

Det känns kul att vara igång! Nu kör vi!