Träsnidaren Helge Rugland, "Rugstorparn" - Glasriket

En permanent utställning invigs nu om den välkände träsnidare Helge Rugland, ”Rugstorparn” i hans kära hemby Rugstorp med efterföljande berättarcafé.

PERMANENT UTSTÄLLNING & BERÄTTARCAFÈ
Söndag den 11 december klockan 14.00 invigs en permanent utställning om Helge Rugland – ”Rugstorparn” på Rugstorps Lantgård. Invigningen följs av ett berättarcafé med start klockan 15.00.

Här delas minnen, berättelser och skulpturer om Helge Rugland. ”Rugstorp är speciellt känd för sin träslöjd och träsnidaren Rugstorparn. Helge Rugland eller Rugstorparn som han också kallades började redan i tonåren snida nyttoföremål och figurer i trä och med tiden kom snideriet att bli hans huvudsakliga sysselsättning efter 1925.

Genom sina träfigurer önskade Helge Rugland att minnet av folket i hans hembygd skulle leva kvar och efter sin död blev han vida känd för sina genre grupper i trä och porträtt motiv i trä. Rugstorparns hem finns kvar i Rugstorp och förutom på olika museer (bl.a på Kalmar länsmuseum) finns också många av hans träarbeten kvar i folks hem med olika berättelser knutna till sig”.

Varmt välkomna till denna stora dag!

/Styrelsen

Föreningen Rugstorpsbiennalen i stolt samarbete med Rugstorps Lantgård och Unika historiska Kalmar Län