Structures from the molten world - Glasriket

Utställningen visar samtida glaskonstverk som förkroppsligar glasets skiftande möjligheter. Utställningen lyfter nya överraskande tekniker, utvecklade av innovativa glaskonstnärer. De experimentella uttrycken framkallar alternativa berättelser och efterlyser nya metaforer. Vilka historier, beskrivningar och mytologier tillåter det samtida glaset oss att fantisera om? Vilka nya världar kan vi läsa från deras resa genom lågorna?

Utställningen består av internationella konstnärer, med en stark skandinavisk representation. Deltar gör Stine Bidstrup (DK), Maria Bang Espersen (SE), Mette Colberg (DK), Fredrik Nielsen (SE), David King (US), Jesse Magee (DE), Jocelyne Prince (US) och Matthew Szosz (US) I anslutning till vernissagen kl 14:00 den 23 april så hålls ett panelsamtal med några av de medverkande konstnärerna och kuratorn.