Hovmantorps Västra Delar - Glasriket
Håkan Henriksson berättar om Hovmantorps västra delar och historien om samhällets uppkomst. Samling med cykel vid gamla kyrkogården. Rundan avslutas vid stationen.
ABF Kronoberg vill med projektet Må bra tillsammans skapa aktiviteter för att minska ensamhet/isolering för att främja psykisk hälsa och goda levnadsvanor. Den primära målgruppen är äldre personer över 65, sekundär målgrupp är boende i Kronobergs län.
Projektet finansieras av Region Kronoberg
Plats: Gamla Kyrkogården, Hovmantorp
Datum: 18 Augusti
Tid: 14.00