Hovmantorps Östra Delar - Glasriket
Håkan Henriksson berättar om Hovmantorps östra delar och historien om samhällets uppkomst. Samling med cykel vid järnvägsstationen. Rundan avslutas vid elljusspåret
ABF Kronoberg vill med projektet Må bra tillsammans skapa aktiviteter för att minska ensamhet/isolering för att främja psykisk hälsa och goda levnadsvanor. Den primära målgruppen är äldre personer över 65, sekundär målgrupp är boende i Kronobergs län.
Projektet finansieras av Region Kronoberg
Plats: Järnvägsstationen, Hovmantorp
Datum: 25 Augusti
Tid: 14.00