Eriksmåla marknad - Glasriket

Den 10 juni är det dags årets första marknad i Eriksmåla!

Marknadsplatsen är dokumenterad från 1683, då Konga Companie af Calmare Regemente började använda platsen som uppställning för soldaterna före avmarschen till Hultsfred, där de skulle exercera. Eriksmåla marknadsplats med de gamla marknadsbodarna omnämns i sockenprotokollet första gången 1774 men är troligen äldre. Eriksmåla som gästgivargård finns med i kartmaterialet för första gången år 1718, men hade liksom Kulla i Ekeberga, kommit till när landsvägen från Karlskrona norrut genom Uppvidinge byggdes på 1680-talet. Eriksmåla gästgiveri fungerade som krog och skjutsstation fram till 1879 men omvandlades till skjutsstation 1880. Från Eriksmåla skulle skjutsning utföras till Hermanstorp, Emmaboda, Örsjö, Ekebergskulla, Linneskruv samt Åkerby.

År 1830 gavs tillstånd till att hålla höstmarknad i Eriksmåla, och år 1842 fick man även en vårmarknad. Vilhelm Moberg skall många gånger ha besökt både vår- och höstmarknader här. Eriksmåla marknadsplats har skildrats av Vilhelm Moberg i bl.a. romanen ”Raskens” om soldat Rasks marknadsaffärer.

Datum: 10 juni

Plats: Eriksmåla

Tid: kl 10