Damm och Strandpromenad på cykel - Glasriket
Damm och Strandpromenad på cykel. Håkan Henriksson berättar om platserna som finns runt damm och strandpromenaden. Samling med cykel vid Folkets Hus. Rundan avslutas vid Folkets hus .
ABF Kronoberg vill med projektet Må bra tillsammans skapa aktiviteter för att minska ensamhet/isolering för att främja psykisk hälsa och goda levnadsvanor. Den primära målgruppen är äldre personer över 65, sekundär målgrupp är boende i Kronobergs län.
Projektet finansieras av Region Kronoberg
Plats: Folkets Hus, Hovmantorp
Datum: 28 Juli
Tid: 13.00