Glasriket og RV turisme - Glasriket

Glasriket fik tildelt EU-midler gennem Vækststyrelsen til at drive et projekt med det formål at tiltrække kundegruppen af autocamperejere til Glasriket gæstfrihed. Glasriket turisterhverv og kommuner har samtidig fået øget viden og indsigt i autocamperrejsendes behov og ønsker.

Længere nede på siden finder du referater fra alle informationsmøder arrangeret inden for projektet.

Baggrund for projektet

I 2020 udgav Norges Økonomiske Utviklingskontor opkaldet "Red virksomheder i gæstfrihedsbranchen", som er EU-finansieret bistand og har til formål at støtte projekter, der skaber betingelserne for, at hotelbranchen kan overleve trods et stort økonomisk tab i 2020. Baggrunden for opfordringen er, at hotelbranchen er en af de brancher, der er hårdest ramt af Covid-19. Destination Glasriket AB var en af de aktører, der søgte projektmidler i forbindelse med indkaldelsen af forslag, og den 15. oktober 2020 imødekom Norges Økonomiske Utviklingskontor ansøgningen.

Hvorfor investere i autocamperturisme?

Autocamperturismen er i mange år vokset i hele Europa, også i Sverige. Sverige ligger på en 2. plads i Europa, hvad angår mobilhomestæthed pr. indbygger. Autocamperturismen forudsiges at fortsætte med at stige, selvom stigningstakten forventes at udjævne sig noget.

Cirka 27% af alle autocampere i Europa er i Tyskland, og tyskerne er allerede en målgruppe for Glasriget.

Vi ønsker, at Glasriket styrker sin attraktivitet for autocamperrejsende og for at lykkes hermed havde vi brug for at lære målgruppen af autocamperrejsende bedre at kende.

Vi ønskede også at skabe en digital løsning, der stimulerer den besøgende til at finde steder at besøge i Glasriget og dermed også blive længere.

Attraktivt for autocamperturisme

Lige fra starten har Glasriget flere faktorer, der gør området velegnet til mobilhometurisme. Flere af Glasrikets besøgsdestinationer har åbent hele året rundt og egner sig derfor godt til en kundegruppe, der har flere sæsoner end blot den klassiske højsommer. Det mest almindelige er at tage på autocamperture mellem april og oktober, men alle 20% af de svenske autocamperejere har deres fritidskøretøj kørende hele året.

Glasriget er også befriet fra monotone motorveje og store uigennemtrængelige byer. I Glasriget er der mindre veje, der snor sig gennem det smukke landskab, hvor den besøgende kan tage del i både naturen og områdets attraktioner, og samtidig nyde selve rejsen. For hvis der er noget, vi har lært om den autocamperrejsende, så er det, at rejsen er en del af målet.

Den, der er på tur i Glasriget, uanset køretøj, finder smuk natur, hyggelige snoede veje, mange søer og en lang række spændende steder at besøge. Et perfekt område at opdage og nyde.

Formålet med projektet

Styrke restaurationsbranchens viden og indsigt om kundegruppen af mobilhome-ejere. Hvordan ser kundegruppen ud, og hvilke ændringer er der inden for gruppen. Hvad er deres interesser i det hele taget, og om der er nogle "grundkrav", der bør opfyldes for at tiltrække autocamperrejsende til området.

Projektet skal også arbejde for at udvikle den fysiske infrastruktur til at tiltrække autocamperturisme, både fra tilgængelighedsaspektet og miljøaspektet. Projektet vil også stimulere en forbedret digital tilstedeværelse af Glasrikets gæstfrihedsbranche for at gøre det nemmere for besøgende at tage del i Glasrikets brede sortiment. Projektet skal fungere som en katalysator for, at turistindustrien i Glasriget ser autocamperturisten som en interessant og voksende kundegruppe med et stort potentiale. Med eller uden en pandemi. Den voksende kundegruppe skal tiltrækkes til Glasrikets erhvervsliv i restaurationsbranchen for at skabe en bredere kundekreds, der har en sæson, der strækker sig fra april til oktober. Tilskynd den besøgende til at besøge flere destinationer og blive længere end oprindeligt tiltænkt.

Det, projektet gør for autocamperturisten, vil også have betydning for den besøgende, der rejser i bil, med eller uden telt/campingvogn. Projektet har været i gang i perioden efterår 2020 – forår 2023.

Uddybninger i vores lektioner og indsigt

Vi har i projektperioden gennemført i alt seks møder med det formål at lære mere om autocamperturisme. Trends, undersøgelser, interviews af forhandlere og masser af kontakter til autocamperrejsende og organisationer inden for autocamperturisme. Det har vi forsøgt at formidle til iværksættere i restaurationsbranchen, men også dem, der opererer inden for kommunale og regionale organisationer. Alle møder er samlet, og du kan deltage i disse opsamlinger nedenfor. Simpelthen for de lidt mere nysgerrige.

Hit 1

Projektets første møde, hvor Lars-Erik Hörmander fra RV Destination Sverige introducerer os for de muligheder, der findes indenfor RV-turismen. Her får vi tips til, hvad der er vigtigt at tænke på. I resuméet er der også links til dem, der har lyst til at lytte til foredraget.

Compilation Hit 1 i Glasrikets RV-projekt

Hit 2

Her gennemgår vi, hvad der er sket i projektet i de første måneder, det har kørt. Vi har også med os den erfarne autocamperrejsende Staffan Knutsson, som giver os nogle sammenligninger mellem Sverige og andre lande med hensyn til autocamperturisme. Kan vi lære noget af de lande, der er kommet lidt længere end Sverige med hensyn til autocamperturisme. Under mødet fortæller vi også lidt om det kommende digitale værktøj (Travel Planner) og at Mathias Billmark fortæller om vigtigheden af at være synlig på Google My Business.

Compilation Hit 2 i Glasrikets RV-projekt

Hit 3

Mariestads kommune har to gange modtaget prisen Sveriges mest mobilhome-venlige kommune, som uddeles af Mobile Home Club. Vi er selvfølgelig nysgerrige på baggrunden og ræsonnementet bag dette. Så vi inviterede Jonas Johansson, udviklingschef i Mariestad kommune, og Åke Andersson, næstformand i Autocamperklubben. Vi har optaget deres oplæg og i opsamlingen er der links til dem der vil se oplægget.

Compilation Hit 3 i Glasrikets RV-projekt

Hit 4

På dette møde var iværksættere, der driver en campingplads eller campingplads i Glasriket, samlet. Målet var primært, at aktørerne skulle mødes, men på mødet blev der også præsenteret resultater fra en undersøgelse foretaget i forbindelse med Autocampermessen ved Elmia.

Mødet havde også til formål i fællesskab at ræsonnere om, hvordan vi kan agere for at få den autocamperrejsende til at blive længere. Nedenfor finder du også en oversigt over de vigtigste platforme til at hjælpe autocamperrejsende med at finde din standplads eller campingplads.

Compilation Hit 4 i Glasrikets RV-projekt

Tips til autocamperrejsende til at finde dit sted at overnatte

Hit 5

Vi har inviteret den professionelle rejsende hos FREEDOMtravel til at give os sit syn på, hvordan det er at rejse i Glasriget med autocamper. I november 2021 var de på rulle i en hel uge i Glasriget. Deres erfaringer var så gode, at Glasriket og Kosta modtog deres pris som Bedste Autocamper-destination som blev uddelt i marts 2022. I opsamlingen finder du links til optagelsen af deres præsentation.
På mødet gennemgik vi også, hvordan besøgende kan bruge Glasrikets Rejseplanlægger til at lave deres egne ture, som de vil rådgive deres besøgende om.

Compilation Hit 5 i Glasrikets RV-projekt

Hit 6

Projektets sidste informationsmøde, hvor vi opsummerer de vigtigste erfaringer, som projektet har givet os og dem, der deltog i vores møder. I opsamlingen samler vi også forskellige tips og tanker til fremtiden vedrørende autocamperturisme.

Med til mødet har vi Lars-Erik Hörmander som også var til stede ved projektets første møde.

Compilation Hit 6 i Glasrikets RV-projekt

Evaluering af projektet

Her kan du læse Christina Torstenssons evaluering af projektet, som er baseret på både undersøgelsesspørgsmål og mere dybdegående interviews.

Evalueringen af Glasrikets RV-projekt

Projektmålopfyldelse

Her beskriver vi projektets mål, og hvordan vi har indfriet dem

Målopfyldelse

Hvis du har spørgsmål, som ikke er besvaret her ovenfor, bedes du kontakte os.