Värdskap och Storytelling på Glasriketdagen - Glasriket

Värdskap och Storytelling på Glasriketdagen

Den 6 oktober samlades ett 40-tal representanter från företag, kommuner och föreningar som är verksamma i Glasriket för att prata Glasriket. Med var även våra kollegor från Destination Småland.

Dagens tema var det goda värdskapet och varumärket Glasriket.

Ett axplock från dagen:

Vi fick tips och input från Anna Åxam som pratade om värdskapet med lite extra fokus på det digitala under rubriken, ”Värdskap gör skillnaden!”

Vår identitet finns hos oss som lever som verkar och som bor i Glasriket. Hur skapar vi känslan och hur kommunicerar vi den känslan till våra målgrupper? Vi tror att det bland annat kan ske genom Storytelling.

Madeleine Petersson berättade för oss om hur man kan gå tillväga under rubriken, Storytelling – Så funkar det! Berättelser är ett fantastiskt sätt att använda för att förmedla ett budskap i ord och bild. Ett sätt att inspirera våra gäster genom personliga berättelser.

Vi avslutade dagen med en äkta Glasrikeambassadör Nils-Erik ”Pigge” Gustafsson. Med sin sprudlande entusiasm och stora kunskap tog han med oss på en resa genom Glasrikets historia. Han lyfte våra starka varumärken inom glasproduktionens storhetstid, och den förändring som skett under tidens gång.

Hur vi vill att Glasriket vill upplevas i framtiden kan bara vi som lever och verkar i Glasriket gemensamt skapa. Det blir en spännande!

Glasrikedagen – är en dag med fokus på besöksnäring och platsens utveckling i Glasriket. En mötesplats för såväl näring, offentlighet som civilsamhälle.