Stort tack för 2023! - Glasriket

Stort tack för 2023!

Vi på Destination Glasriket AB tackar alla kollegor, samarbetspartners, entreprenörer och glasrikevänner för ett gott samarbete.

Vi har tillsammans satt Glasriket på kartan. Vi har skapat nya samarbeten och produkter som vi visat upp på mässor och som vi har berättat om vid möten med gäster och glasrikeinvånare. Vi har deltagit på lokala evenemang tillsammans med våra Glasrikekommuner.

Vi har siktat mot framtiden på våra Glasrikedagar. Vi har utvecklat och stärkt upp våra egna evenemang, Glaskonst och Glasriket Glöder.

Som avslut på 2023 fanns Glasriket med företag och besöksmål på Musikhjälpen i Växjö, vi samlade in nästan 85 000 kronor till förmån för musikhjälpen och temat ”Ingen ska behöva dö av hunger.” Ett stort tack till alla som gjorde detta möjligt!

Det är tillsammans vi utvecklar och skapar en attraktiv plats att besöka, leva, verka och bo på, vårt Glasrike.
Vi ser med förväntan fram emot 2024!

God jul och Gott nytt År!
önskar
Weronica, Henrik, Susanne och Mia