Smålandsdagen 2022 - Glasriket

Smålandsdagen 2022

De tre regionala turismorganisationerna i Småland bjöd gemensamt in samtliga som arbetar med besöksnäring i Småland, till en dag för att nätverka och inspireras.

Förutom många fruktsamma möten och samtal med kollegor så fick till oss mycket matnyttigt.

Johan Graffman berättade om vår resa när vi tog fram vårt gemensamma varumärke Småland. Ett starkt varumärke som är väl använt.

Johanna Danielsson från Kairos Future pratade om läget i världen som avgör våra val när det kommer till konsumtion och resande. Hon lyfte också de utmaningar som påverkar branschen framöver. Hon pratat om vår yngsta generation, Z. Vad attraherar dem när det kommer till att välja arbetsgivare. Vilka värden se de som viktiga.

Sofie Gunnarsson från Placebrander pratade om platsens attraktivitet. Hon presenterade ett antal exempel där man på ett framgångsrikt sätt lyckats nå ut med och ”leva” sitt varumärke.

Destination Glasriket deltog i workshopen Hållbart resande i Besöksnäringen, genom vår kollega Mia Lundholm. Hon berättade om vårt arbete med cykelturism.

Efter en sådan här dag så kan man konstatera att de fysiska mötena är så viktiga. Många nya tankar och idéer tar form. Fint!

Tack Älmhult och Pontus med gäng för ert fantastiska värdskap.