Stärkt värdskap mot internationellt reseled SVIR - Glasriket

Stärkt värdskap mot internationellt reseled SVIR

Destination Glasriket AB finns med i styrgruppen för projektet Stärkt värdskap mot internationellt reseled (SVIR)
Jag, Weronica Stålered representerar DGAB i gruppen, och det första mötet gick av stapeln onsdagen den 15 juni.

Genom att öka kännedomen och förståelsen för varandra (lokala besöksnäringen samt internationella reseledet) vill vi skapa förutsättningar för mer framgångsrika och effektiva samarbeten.

Målgruppen i projektet är det tyska researrangörsledet och besöksnäringsföretagen i Kronoberg.

Tre aktiviteter ska genomföras i projektet:

  1. En värdskapsutvecklingsplattform. En digital kurs som vänder sig till besöksnäringsföretag som vill lära sig mer om reseledet och hur researrangörsarbete funkar. Klar vinter 2022.
  2. En partnerutvecklingsplattform. En digital kurs som erbjuds researrangörer som är intresserade av Kronoberg för att öka kännedomen om destinationen. Klar sommar 2023.
  3. En destinationsfilm för målgruppen researrangörer, som mer effektiv marknadsföring. Destinationsfilmen kommer även besöksnäringsföretag kunna använda. Klar vinter 2022.

Projektägare och ledare av projektet är Destination Småland. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg.

Läs mer om projektet här