Energikontor sydost i samverkan med Glasbruk - Glasriket

Energikontor sydost i samverkan med Glasbruk

Glasriket uppmärksammades förra hösten när energikrisen började slå hårt mot glasindustrin. Delar av Glasnäringen kommer därför att inleda samverkan tillsammans med Energikontor Sydost. De berörda företagen  kommer att få information, tips och idéer om åtgärder för att effektivisera sin energianvändning. Vi från Destination Glasriket är glada över att denna samverkan har blivit möjlig.