Destination Glasriket AB samordnar Glasrikets infopoints - Glasriket

Destination Glasriket AB samordnar Glasrikets infopoints

Från och med sommaren 2023 så är Glasrikets turisminformationer och Infopoint samlade under Destination Glasriket AB.

Syftet är att vi tillsammans ska skapa en gemensam bild av Glasriket som en plats att besöka, och i förläningen leva, verka och bo i.
Vårt mål är att vi ska ge gästen den bästa upplevelsen när den är här. Att gästen ska få goda minnen med sig hem, som gör att den bara måste återkomma till Glasriket igen.
Vi vill att våra turistvärdar ska få en gemensam bild av Glasriket. Men också att de får den bästa förutsättningen att kunna uppfylla sitt uppdrag och att se möjligheten att samverka och få kollegor runt om i Glasriket.

Under våren har Destination Glasriket AB, genomfört ett antal utbildningar med ansvariga och turistvärdar.
Vi starta med att  tillsammans ge oss ut på tur i Glasriket.

Syftet med vår resa var att turismkommunikatörerna skulle få en så bred kunskap som möjligt om Glasriket som besöksmål.
Under dagen gjorde vi ett antal stopp hos våra turistföretag som berättade om sina verksamheter. Mellan stoppen berättade vi om resterande besöksmål. Vi gick igenom de kanaler och verktyg som man som turistvärd kan använda sig av när man ska sälja in Glasriket. Samtidigt gav dagen möjlighet att skapa viktiga kontakter mellan varandra.

Tillsammans gick vi igenom VISITAS utbildning Turism och värdskap.

Utbildningen syftar till att öka kunskapen kring Besöksnäringens betydelse för utvecklingen av en plats och attraktion, men också hur viktigt det är med det GODA VÄRDSKAPET.

Nu är vi alla redo att möte våra besökare när de kommer till oss, de ska känna sig väntade.
Varmt välkommen till Glasriket!

Här hittar du Glasrikets Turistinformationer och Infopoint