Bildbank - Glasriket

Bilderna är fria att nyttja om de är kopplade till varumärket Glasriket. Det skall alltså finnas en redaktionell text om Glasriket i samband med bilden. Bilderna får heller inte användas i negativa sammanhang, förvanskas eller distribueras vidare. När du publicerar bilden ska du också ange Glasriket.se följt av fotografens namn. Exempel så här Foto: www.glasriket.se/Lars Nilsson. Urvalet på denna sida visar endast en liten del av vår mediabank. Har du frågor om något specifikt är du välkommen att kontakta oss.